Scroll

Noutăţi


Înapoi

Am fost primii care am semnat Parteneriatul cu Problemele Cetatii! ARCES va invita la Turnu Magurele

http://www.arces.ro/upload/images/arces-conferinta-turnu-magurele.jpg


26.05.2014

ARCES va invita la Turnu Magurele!

COMUNICAT DE PRESĂ
Privind conferința de lansare a proiectului
”Râul Olt între Mărunței și Turnu Măgurele – Management și biodiversitate”

Programul: Programul Operațional Sectorial ”MEDIU”
Autoritatea de management: Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice - Direcția Generală AM POS MEDIU
Contract de finanțare nr.: 141066/17.06.2013
COD SMIS – CSNR: 44617

ASOCIAȚIA ROMÂNĂ PENTRU CULTURĂ, EDUCAȚIE ȘI SPORT, cu sediul în București, Piața Dorobanților, nr. 3, sector 1, în calitate de beneficiar al contractului de finanțare nr. 141066/17.06.2013, organizează conferința de lansare a proiectului ” Râul Olt între Mărunței și Turnu Măgurele – Management și biodiversitate” în data de 29.05.2014, orele 14:00, la Hotel Turris (str. Independentei nr. 1, jud. Teleorman), în municipiul Turnu–Măgurele, județul Teleorman.
Proiectul este cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Sectorial ”MEDIU”.
Perioada de implementare a Proiectului este de 24 luni, respectiv de la 17.06.2013 până la 30.06.2015.
Locul de implementare al proiectului este reprezentat de cele 27 de localități aflate pe raza sitului ROSCI0376, conform formularului standard Natura 2000.

Obiectivul general al proiectului:
• Îmbunatatirea semnificativă a stării de conservare favorabilă a Sitului Natura 2000: Râul Olt între Mărunţei şi Turnu Măgurele(ROSCI0376), vizând elaborarea planului de management şi informarea/conştientizarea grupului ţintă cu privire la beneficiile conservării biodiversităţii Sitului.
Obiectivele specifice ale proiectului sunt următoarele:
• Asigurarea managementului ariei vizate prin elaborarea Planului de management al Sitului Natura 2000Râul Olt între Mărunţei şi Turnu Măgurele, în concordanţă cu legislaţia în vigoare, avizarea şi aprobarea acestuia de către autoritatea competentă pentru protecţia mediului.
• Creșterea nivelului de informare, educare şi conştientizare a reprezentanţilor grupului ţintă, cu accent în special asupra atingerii obiectivelor de conservare favorabilă a habitatelor/ speciilor de interes comunitar din situl Natura 2000 ROSCI0376.

Valoarea totală a Proiectului este de 2.879.502 lei, din care 2.591.552 lei contribuție comunitară (FEDR) și 287.950 lei contribuție națională (bugetul de stat).

Informații suplimentare se pot obține de la Asociația Română pentru Cultură, Educație și Sport.
Persoană de contact: Andrada ROMANESCU – Manager de proiect
Telefon: 021/231.10.60
Fax: 021/230.94.80
E-mail: mediu@arces.ro
biodiversitate@arces.ro
Web: www.arces.ro; www.olt.arces.ro


comments powered by Disqus
  • Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”
  • "Investiţii pentru viitorul dumneavoastră"
  • Proiectul ARCES: „O ȘANSĂ PENTRU FIECARE”
  • Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Uniunea Europeana, Guvernul Romaniei, Fonduri Structurale


Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României