Scroll

Noutăţi


Înapoi

Fara SRL-uri în arii naturale protejate!

http://www.problemelecetatii.ro/wp-content/uploads/2016/05/f%C4%83r%C4%83-SRLuri-in-arii-protejate-ELEFANTUL-750x350.jpg


10.05.2016

Fără SRL-uri în arii naturale protejate #elefantul

În cadrul actiunii civice de la Ministerul Mediului, din data de 9 mai 2016, am reluat subiectul SRL-uri în arii naturale protejate #elefantul

Către MINISTERUL MEDIULUI ȘI SCHIMBĂRILOR CLIMATICE, B-dul Libertății nr. 12, Sector 5, București
Prin Ordinul ministrului mediului şi schimbărilor climatice privind aprobarea Metodologiei de atribuire a administrării şi a custodiei ariilor naturale protejate s-a oferit posibilitatea tuturor persoanelor juridice de a deveni custode/administrator.
În acest fel Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice încurajează obținerea de PROFIT din activitățile de administrare/custodie a ariilor naturale protejate!
Am sesizat acest lucru și nu considerăm că este normal ca o persoană juridică cu statutul de societate comercială să obțină profit în urma activităților pentru protecția și conservarea ariilor naturale protejate. Societatea comercială nu poate desfășura activități non profit și va efectua toate activitățile și demersurile necesare obținerii profitului: defrișări pentru exploatații lemnoase, pescuit necontrolat, vânat …
Principalele obligații ale custodelui pentru buna gestionare a ariei protejate sunt asigurarea bugetului, măsuri de protecție, monitorizare specii și habitate, cartare, plan de management, conștientizare și informare populație. Acestea nu trebuie și nu pot să producă profit pentru un SRL. Aceste activități, studii și măsuri sunt investiții în mediu cu avantaje generale pentru societate, cetățeni și viitor în conformitate cu directivele și programele europene și naționale: POS MEDIU, Strategia de Dezvoltare Durabilă a României, Strategia Europa 2020.


comments powered by Disqus
  • Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”
  • "Investiţii pentru viitorul dumneavoastră"
  • Proiectul ARCES: „O ȘANSĂ PENTRU FIECARE”
  • Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Uniunea Europeana, Guvernul Romaniei, Fonduri Structurale


Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României