Scroll

Noutăţi


Înapoi

MINISTERELE DIN ROMÂNIA NU ÎNVAȚĂ DIN GREȘELI!

http://www.problemelecetatii.ro/wp-content/uploads/2015/09/Problemele-cet%C4%83%C8%9Bii-1-Platforma-Cotmeana-750x350.jpg


04.09.2015

MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE a publicat draftul Ghidului solicitantului pentru Axa prioritara 4 – Protecția mediului prin măsuri de conservare a biodiversității, monitorizarea calității aerului și decontaminarea siturilor poluate istoric.
Surpriza totală este excluderea ONG-urilor de la finanțare.
Același lucru s-a întâmplat și în 2007, când Ministerului Mediului și Dezvoltării Durabile, în calitate de Autoritate de Management pentru AM POS Mediu a exclus inițial ONG-urile din categoria potențialilor beneficiari pentru Programul Operaţional Sectorial de Mediu (POS Mediu) 2007 – 2013.
Atunci, în urma realizării Evaluării Strategice de Mediu (SEA) a Programului Operaţional Sectorial de Mediu 2007 – 2013, s-a hotărât includerea ONG-urilor ca beneficiari eligibili, POS Mediu susținând că îmbunătăţește situaţia mediului în România prin:
,,Unul din cele mai bune exemple ale aplicării principiului parteneriatului în elaborarea POS Mediu a fost colaborarea cu ONG-urile active în domeniul protecției naturii.”
,,Axa Prioritară 4 vizează un obiectiv destul de larg ţinând cont de resursele bugetare limitate în domeniul biodiversităţii şi conservării naturii. Această prioritate nu contribuie numai la îmbunatăţirea gestionării ariilor protejate, ci şi la dezvoltarea parteneriatelor cu părţile interesate relevante. ONG- urile, de exemplu pot juca un rol important în creşterea conştientizării cu privire la protecţia mediului.”
,,CSNR 2007-2013 indică niveluri scăzute în materie de conştientizare cu privire la aspectele de mediu, irosirea energiei şi un mediu natural sub-gestionat. Există foarte puţine iniţiative de conştientizare a publicului, majoritatea venind din sectorul ONG. ONG-urile au fonduri limitate, iar guvernul nu a asigurat resurse pentru astfel de activităţi. S-a subliniat includerea ONG-urilor în categoria beneficiarilor POS Mediu, în cadrul axei prioritare 4 – Sisteme adecvate de management pentru protecția naturii, pentru care co-finanțarea va fi asigurată în proporție 100% de la bugetul de stat.”
,, Întrucât ONG-urile de mediu pot juca un rol foarte important în asigurarea managementului în cadrul ariilor protejate, inclusiv siturile Natura 2000, POS Mediu va încuraja implicarea acestora ca potenţiali beneficiari ai operaţiunilor finanţate prin această Axă Prioritară.”
,,Comentariile făcute de publicul interesat în timpul procesului ESM sunt luate în considerare de către AM în versiunea finală a POS Mediu, iar rezultatele procesului de consultare au fost, de asemenea, făcute publice. Ca şi rezultat, capitolul privind complementaritatea a fost îmbunătăţit substanţial, iar ONG-urile au fost introduse drept potenţiali beneficiari în cadrul axei prioritare 4.”
Sursă: Programul Operațional Sectorial de MEDIU 2007 – 2013 –versiunea finală
Rezultatele pozitive ale includerii ONG-urilor ca beneficiari eligibilie sunt mai mult decât evidente prin analizarea Anexei ,,Stadiu implementare proiecte Axa 4” – publicată pe site-ul www.posmediu.ro, din care se poate observa că din 210 proiecte în implementare, cel puțin 106 proiecte sunt implementate de ONG-uri.
Solicităm Ministerului Fondurilor Europene reintroducerea în categoria solicitanților eligibili a ONG-urilor pentru proiectele finanțate prin axa prioritară 4.

Andrada Romanescu
ARCES


comments powered by Disqus
  • Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”
  • "Investiţii pentru viitorul dumneavoastră"
  • Proiectul ARCES: „O ȘANSĂ PENTRU FIECARE”
  • Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Uniunea Europeana, Guvernul Romaniei, Fonduri Structurale


Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României